Certyfikaty

Eko Cer­ty­fikat

Certyfikat Eko

Decyzją Europe­jskiego Cen­trum Jakości i Pro­mocji Sp. z o.o.

Admin­is­tra­tora Pro­gramów Pro­mocji Jakości
oraz Europe­jskiej Kapituły Jakości i Ekologii
przyz­na­jemy
CER­TY­FIKAT JAKOŚCI – EKO Cer­ty­fikat
oraz tytuł Lau­re­ata Pro­gramu Pro­mocji Jakości
dla
Zakład Ceramiki Budowlanej
CEGIEL­NIA „ŁĄKA”

za CEGŁĘ PEŁNĄ CERAM­ICZNĄ – KLASA 20
Depar­ta­ment Wery­fikacji Jakości
Licencja nr WA-​24052016-​EKO-​111 ważna od 24.05.201623.05.2018 r. oraz 05.11.202104.11.2023 r.

Firma godna zaufania

Firma godna zaufania

Zobacz też: Deklaracje zgod­ności użytkowych

Profil Facebook
Google+