cegła na ścianie

Kli­maty­czna cegła na ścianie w Twoich pomieszczeniach

Cegła na ścianie to jeden z naj­mod­niejszych trendów w aranżacji wnętrz. Nie zawsze są warunki, by posi­adać ceglaną ścianę. Jed­nak taki efekt można osiągnąć za pomocą płytek ceglanych.

Ceglasta ściana nadaje wnętrzu charak­teru i tworzy w nim niepow­tarzalny kli­mat. Oto kilka pomysłów na wyko­rzys­tanie cegły na ścianie we wnętrzu.

Cegła w kuchni nad blatem

Ścianę pomiędzy blatem a górnymi szafkami, można obłożyć płytkami ceglanymi tworząc nat­u­ralny efekt ceglanej ściany. Najlepiej jest ją wtedy zabez­pieczyć środ­kiem do impre­g­nacji cegieł.

Cegła w salonie

Ceglana ściana w salonie może stanowić główną deko­rację ściany telewiz­yjnej. Dodatkowo ciekawą niepow­tarzalną fak­turę cegieł, wydobędzie podświ­etle­nie skierowane bezpośred­nio na ceglaną ścianę.

Kominek z cegły

Obu­dowa kominka decy­duje o jego wyglądzie. Sto­su­jąc cegłe na kominek możemy uzyskać niepow­tarzalny kli­mat i ciepło w pomieszczeniu.

Cegła w sypialni

Ściana z cegły sprawdzi się w aranżacji każdego wnętrza. Płytkami z cegły można wykończyć ściany wnętrza urząd­zonego w stylu trady­cyjnym, jak i nowoczesnym.

Cegła w łazience

Ceglana ściana to ory­gi­nalne tło w łazienkach nowoczes­nych i klasy­cznych. Dzięki impre­g­nacji płytki ceglane, staną się wytrzy­małe na stały kon­takt z wilgocią.

Zobacz nasze płytki i cegły.

Zobacz real­iza­cje z naszych pro­duk­tów.

Profil Facebook
Google+